Najbezbolniji kutak festivala

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
PRIKAŽI VIŠE

„Hoće li intervencija da boli“, to je sigurno prvo pitanje koje pacijenti još sa praga ordinacije postavljaju svom stomatologu.

 

Gotovo sve rutinske intervencije u oralnoj hirurgiji danas se izvode u uslovima lokalne anestezije. Ona je prava superheroina koja jednim udarcem rešava nekoliko problema. Saznaj na koje sve načine anestetički rastvor pomaže lekaru tokom intervencije, kako deluje na nerve i izaziva osećaj utrnulosti i koje tehnike su najčešće primenjivane u oralnoj hirurgiji. Slobodno klikni, ništa neće da boli!

Zahvaljujući anatomiji i dostupnosti regije usne duplje, stomatološke intervencije obavljaju se u uslovima lokalne anestezije. Anestetici kratkotrajno i privremeno sprečavaju prenos impulsa od mesta dejstva nadražaja do mozga, te na taj način sprečavaju i prenos bolnih senzacija

 

Najčešće korišćeni lokalni anestetici su Artikain i Lidokain. Pored samog lokalnog anestetika, ovi rastvori sadrže još nekoliko veoma bitnih supstanci. Jedna od njih je vazokonstriktor (najčešće adrenalin) koji sužavanjem krvnih sudova omogućava anestetiku da duže vreme ostane na mestu primene, samim tim i produžava trajanje anestezije. Pored toga, zahvaljujući dejstvu adrenalina, krvarenje tokom intervencije će biti smanjeno.

 

Lokalna anestezija, u pogledu tehnike, prvenstveno se deli na površinsku i injekcionu. Injekcione tehnike su terminalna i sprovodna. Obe tehnike su često korišćene, a odabir tehnike zavisi prvenstveno od anatomije, gradje i širine operativne regije.

 

Zašto osećamo peckanje u trenutku ubrizgavanja anestetika, šta to znači pozitivna aspiracija.. i da li je najčešće primenjivana tehnika i najuspešnija ?

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je: da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem; da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada; da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.