ŠTA

Pronađi pravo (arheološko) blago

Mala zonaArheologija
GDE
Beogradski sajam , Hala 8

Kako to arheolozi tačno znaju gde treba da vrše svoja iskopavanja? Da li je moguće da zaista idu na puku sreću? Naravno da ne! Ono što razlikuje arheologe od ostalih ljudi jeste veliko znanje koje poseduju i zahvaljujući kojem bolje od svih znaju gde treba da iskopavaju. 

Ovom prilikom i ti možeš da postaneš deo arheološkog tima i pridružiš se iskopavanju na našem malom arheološkom nalazištu. Nauči koji alat koriste arheolozi, kojim se trikovima služe, i pokušaj da iskopaš vredne arheološke nalaze.