Heweliusze Nauki

Heweliusze Nauki

Naučna komunikatorska kompanija koja izvodi performanse na festivalima, piknicima, univerzitetima, školama, itd. Osnovana od strane Tomaša Ružkovskog i Pavela Jaškolskog. Nastala je kao odraz naše strasti za popularizacijom nauke septembra 2015. Od tada, stvorili smo tim pod imenom "Heveljuše Nauki". Raznovrsan sadržaj naših nastupa, predavanja i radionica se ogleda u interakciji sa učesnicima, brizi za jasnom i interesantnim prenosom znanja koja se tiču bezbednosti.

http://www.heweliuszenauki.pl