Metal Recycles Forever

Recan Fondacija
PRIKAŽI VIŠE

Pogledajte na koji način se vrši reciklaža aluminijumskih limenki od prikupljanja do pravljenja novih. Saznajte zašto se ovaj proces naziva još i metal recycles forever ili metal se zauvek reciklira..

 

 

RE CAN Fondacija

RE CAN Fondacija - RE CAN Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005. godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd - Fabrike za proizvodnju limenki. Cilj RE CAN Fonda je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučeni konačno uobičajen model ponašanja.