Gde stanuje nauka?

Centar za promociju nauke
PRIKAŽI VIŠE

Ovo je priča o jednoj porodici koja jako voli nauku. Braći kojima lukavi roditelji postavljaju izazov dok su na misterioznom putu.

U Andreju čuči pravi mali istraživač i on uranja u tragove koje su mu roditelji ostavili. Daje se u potragu od spavaće i dnevne sobe, preko kupatila, pa do kuhinje. Kroz to istraživanje Andrej počinje da otkriva različite fizičke i hemijske procese koji se odigravaju oko njega, ali i da shvata da ipak nije sasvim sam, već da razna vidljiva i okom nevidljiva bića žive sa njim. Prateći video serijal sa Andrejem, možeš i ti da otkriješ gde sve nauka stanuje.

 

Centar za promociju nauke

Centar za promociju nauke je državna ustanova nadležna za promociju i popularizaciju nauke. Centar je osnovan 2010. godine Zaokonom o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike Srbije čime je preuzeo 11 zakonom definisanih nadležnosti u poslovima promocije nauke. CPN je, zapravo, deo strateškog programa razvoja Srbije kao ekonomije znanja, u kojoj inovativnost i umreženost predstavljaju ključne resurse. Od svog osnivanja, Centar za promociju nauke je sproveo niz aktivnosti promocije nauke i pružio stručnu i finansijsku podršku projektima naučno-istraživačkih i obrazovnih ustanova, naučno-stručnih udruženja i ostalih pravnih subjekata, koji su se na različitom nivou (lokalnom, gradskom, međuopštinskom, republičkom i regionalnom) uključili u osmišljavanje i sprovođenje nezavisnih i zajedničkih programa i aktivnosti promocije nauke.