Da li biolozi padaju u zimski san

Biološko istraživačko društvo Josif Pančić
PRIKAŽI VIŠE

Članovi Biološkog istraživačkog društva “Josif Pančić” bave se terenskim radom tokom proleća, leta i jeseni.

Ali šta se dešava kada temperature padne, sneg zaveje, biljke uvenu, a mnoge životinje padnu u zimski san? Da li terenci hiberniraju? Naravno da ne!

Tokom zime terenski biolozi uglavnom se bave identifikacijom i prezerviranjem materijala prikupljenog u toku protekle sezona, pisanjem terenskih izveštaja, ali i brigom o svojim ljubimcima i divljim životinjama. Neke sekcije, poput ornitološke, čak i zimi se bave terenisanjem i prikupljanjem podataka, kroz aktivnosti kao što je zimsko brojanje ptica.

Kroz kratke video snimke koji slede, upoznajte se sa zimskim aktivnostima jednog terenskog biologa iz topline svog doma!

Članovi entomološke, arahnološke i hidrobiološke sekcije bave se identifikacijom i preparovanjem uzoraka koje su skupili tokom leta.

 

 

Ivana Budinski, sa Odeljenja za genetička istraživanja na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", nekadašnji koordinator teriološke sekcije BID-a, govori o tome na koji način se brine o slepim miševima kojima je pomoć potrebna.

 

Članovi ornitološke sekcije i zimi izlaze na teren, pri čemu vrše zimsko brojanje ptica.

 

Članovi botaničke sekcije identifikuju i herbarizuju uzorke biljaka, prikupljene tokom letnjih terena.

 

Članovi briološke sekcije bave se identifikacijom mahovina prikupljenih tokom godine.

 

Mnogi biolozi imaju egzotične kućne ljubimce, koji zahtevaju posebnu brigu.

Biolozi i veterinari zaposleni u Beo Zoo vrtu pažljivo brinu o životinjama iz svih krajeva sveta, pri čemu je tokom zime ovaj posao još zahtevniji nego leti, jer su mnogi stanovnici vrta poreklom iz toplih krajeva i neophodno im je pružiti posebnu negu u toku hladnih meseci.

 

Biološko-istraživačko društvo „Josif Pančić“, Biološki fakultet

Društva studenata biologije, u raznim organizacionim oblicima, postoje od 1955. godine, kada je osnovano Israživačko društvo studenata biologije ''Josif Pančić''. 1966. je osnovan Klub studenata biologije, a 1978. Biološko-istraživački klub ''Josif Pančić'', koji kasnije prerasta u društvo, a postoji i danas. Aktivnost je dobrovoljna, uz podršku nastavnika i saradnika sa Fakulteta. Rad je baziran uglavnom na one aktivnosti kojih nema u dovoljnoj meri u redovnom nastavnom procesu. Težište je na terenskom radu, koji obezbeđuje potvrđivanje stečenog znanja i lakše sticanje novog.