Kako se stvara statički elektricitet?

PRIKAŽI VIŠE

Pripremi papir i balone. Vreme je da se poigramo sa elektricitetom!

 

 

Da li znaš: Sve što postoji oko nas sastavljeno je od sitnih čestica koje se zovu atomi, a atome čine još manje čestice koje se zovu protoni (pozitivno naelektrisani), elektroni (negativno naelektrisani) i neutroni koji nisu naelektrisani. Atomi, najčešće, imaju jednak broj protona i elektrona. Ukoliko protrljate predmete, elektroni mogu preći sa jednog atoma na drugi i tada neki atomi dobiju višak elektrona. Kada su naelektrisanja podeljena na ovaj način, onda se to zove statički elektricitet.

 

Instrukcije u PDF formatu možeš preuzeti OVDE.