Zanimljiva hemija

Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
PRIKAŽI VIŠE

Pogledajte zanimljive hemijske eksperimente koje izvode studenti Hemijskog fakulteta.

Imajući u vidu da je 2020. proglašena godinom elektrohemije u Srbiji, tim projekta @otvorene laboratorije jubilarnu X (onlajn) sezonu započinje elektrohemijskim eksperimentom pod nazivom ''kalajno drvo''.

U ovom eksperimentu koristimo jedinjenje kalaja da bismo izveli proces elektrolize. Vršenjem elektrolize bilo koji metal, pa tako i kalaj, može biti izdvojen iz svog jedinjenja i vraćen u skoro savršeno elementarno stanje. U savremenom svetu čovek je suočen sa različitim problemima u vezi sa očuvanjem životne sredine i zdravlja, a u rešavanju tih problema hemičari daju veliki doprinos. Čak 50-75% upotrebljenog kalaja je moguće reciklirati elektrolizom.

Da li ste znali da jedna reciklirana konzerva sa primesama kalaja čuva količinu energije pomoću koje je moguće gledati televiziju tri sata?

Ljubav... O njoj su napisani najlepši stihovi, zahvaljujući njoj su stvorena velika umetnička dela. Ratovalo se i ubijalo zbog ljubavi. Sigurno ste nekada za neki zaljubljeni par rekli da između njih „ima hemije“. Naše „Zaljubljene epruvete“ pokazaće vam da ste itekako bili u pravu. Ovaj eksperiment je simbol naše akcije i sa posebnim zadovoljstvom ga izvodimo od njenih samih početaka. Šta se to sa nama dešava kada smo zaljubljeni? Zašto nam srce ubrzano lupa kada se nađemo blizu osobe u koju smo zaljubljeni? Da li je ljubav zapravo hemija ili ipak nešto sasvim drugo? Možda ćete saznati kada se naše zaljubljene epruvete približe jedna drugoj.

Oksidacija etanola sa kalijum-permanganatom u kiseloj sredini.

Zima... Magično godišnje doba u kome sve deluje nestvarno. Doba u kom čarolija nastaje. Trenutak gde na prvi pogled sve izgleda oštro, okovano, hladno, bez tačke topline ali u kome srce drhti i treperi od radosti i uzbuđenja. Zima i zimske čarolije bude avanturistiki duh, dozvoljavaju sanjarima da probude dete u sebi koje stalno sanjari i ima svoje želje i vizije, daju slobodu i otvaraju vrata koja vode ka zabavi. Smestite se udobno jer čarolija upravo počinje...

 

 

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet jedna je od najeminentnijih akademskih ustanova u Srbiji, referentna u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti hemijskih nauka. Ova značajna, odgovorna i prestižna pozicija stečena je kvalitetnim obrazovnim programima na osnovnim, master i doktorskim studijama i istraživačkim radom čiji su rezultati na nivou vrhunskih evropskih i svetskih dostignuća. Kvalitetu obrazovnih programa Hemijskog fakulteta značajno doprinose vrhunski naučni rezultati nastavnika i saradnika, koji se ogledaju u preko 600 radova objavljenih u međunarodnim časopisima proteklih pet godina, od čega je više od polovine u časopisima vrhunskog renomea, kao i uspešnoj saradnji sa međunarodnim naučnim i obrazovnim institucijama i kontinuiranom stručnom usavršavanju u inostranim referentnim institutima i fakultetima.