Čarobni put jedne tablete

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
PRIKAŽI VIŠE

Šta se sve dešava u našem organizmu od trenutka kada popijemo lek?

 

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Farmaceutski  fakultet  osnovan  je  kao  samostalna  visokoškolska ustanova  19. oktobra 1945. godine, a od 1939. godine bio je odsek Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Misija Farmaceutskog fakulteta je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske i medicinsko-biohemijske delatnosti. Na  Farmaceutskom  fakultetu  postoji  veći  broj  organizacija, koje omogućavaju  studentima  da  se  bave  različitim  vannastavnim aktivnostima.  Jedna  od  njih  je  i Centar za naučno-istraživački rad studenata, koji svake godine ima značajnu ulogu u kreiranju postavke Fakulteta na Festivalu nauke i sličnim manifestacijama.