Impresum

 

Za festival su zaslužni gotovo 300 naučnika iz 30 domaćih naučnih i univerzitetskih institucija, brojni gosti iz inostranstva i odvažni i radoznali dobrovoljci iz publike.

Kordinatori:

Naši koordinatori za pojedinačne naučne oblasti su mladi ljudi bez kojih nije moguće zamisliti Festival nauke. Zahvaljujući njima, nastao je originalan program još jednog festivala.

Fizička hemija: Ljiljana Damjanović
Fizika: Aleksandra Alorić i Jelena Pajović
Arheologija: Marko Janković
Mehanika: Branka Borić

Geologija: Dušica Petrašinović

Psihologija: Oliver Tošković
Biologija: Uroš Savić

Hemija: Filip Bihelović
Astronomija: Nikola Božić
Ekologija: Nataša Petrović

 

Osnivači i idejni tvorci Festivala nauke su: 
Mladen Petrović i Ana Jovanović

Koordinator za naučne sadržaje: Nemanja Đorđević
Koordinatorka za međunarodnu saradnju: Ivana Antić
Logistika: Tamara Pantelić
Urednik predavačkog programa: 
Slobodan Bubnjević

Glavna organizatorka: Ivana Todorović
Organizator za scenske i umetničke programe: Uroš Lukovac

Organizatori za lokacije: Nikola Janković, Natalija Nešković i Maja Boljanović

Odnosi sa javnošću: Tanja Bogdanov i Nemanja Kostić
Scenografija: Dušan Radoičić

 

Koordinator za školske posete: Nataša Perišić
Dizajn i priprema za štampu: Marko Bradić i Ognjen Zdravković

Web design: Miloš Janković BORN

Tekstovi: Dušan Jurić
Koordinator SUTRA programa:
Ivan Stanić
Asistentkinja:
Tamara Marjanović

Veliko hvala svima onima koji su pomogli Festival nauke ovih pet godina!